Aarhus Entomologklub.

Medlemsbrev forår 2021

Pandemiens mørke præger os endnu, - selvom vi kan skimte lyset. - Museet har endnu ikke meldt ud, hvorledes offentlige møder på museet efter d. 21. april kan afholdes osv – så derfor aflyses også det sidste vintermøde (berammet til 22. april 21).

Klubbens bestyrelse sigter derefter mod, at vi kan genoptage normale aktiviteter til efteråret, - og vi indbyder derfor til møder på Naturhistorisk Museum i Aarhus i det velkendte format, Og indleder sæsonen med den udsatte

Generalforsamling torsdag 23. september 2021 kl 19,30.

Derefter håber vi at kune afholde en møderække med brede entomologiske emner 7.okt 2021, - 28. okt., - 11. nov. - 25. nov. og et julemøde 9. december 2021.

Vi har endnu ikke aftalt nærmere om indholdet af møderne. Men desværre/heldigvis har vi jo en ganske lang liste fra afvigte sæson, som vi kan tage frem igen.

Vi kommer senere -og i god tid forinden – tllbage med mere om indhold etc – og selvfølgelig med mødedatoer efter nytår.

Vi håber også at kunne krydre den kommende sommer med en

Sommerlejr i Gedesby

efter den for mange velkendte melodi. Ideer og ønsker etc til turleder John Søby (20114540)

Endelig erindres om den besluttede kontingentnedsættelse til nul kr i 2021!

Alle planer må naturligvis tages med forbehold for pandemisituationen.

Kærlig hilsen Svend B. Larsen