Aarhus Entomologklub.

sørgekåbe

sørgekåbe

Sørgekåbe-invasion på Bornholm

Alex Madsen og jeg hørte om invasion af Sørgekåben, N. antiopa, på Bornholm. Så vi hængte 4 sukkersnore op ved sommerhuset på Dueodde 7. aug 2021. Der var straks stor interesse! Det noteres, at gæsterne ingen interesse havde for blomster på fx Buddleia. Tricket gentoges i Ølene, hvor der var samme søgning; det var altså ikke blot ved kysten. Og her i Ølene var sommerfuglebusken fyldt med paphia, urticae, io, atalanta og rhamni. Kulminationen kom et par dage efter, da der - udover omkring susende antiopa, noterede hele 17 stk på de 4 snore!

kh Svend

(Fotos: Svend B. Larsen)

Generalforsamling torsdag 23. september 2021 kl 19,30.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter. Den normale general i januar 2021 måtte udsættes pga pandemien – og det samme skete med den første erstatning i april. - Nu letter det, - og vi holder så generalforsamlingen for 2020 nu. Klubbens vedtægter havde ikke taget højde for en sådan situation, - og derfor foreslås, at der indsættes et første punkt i dagsordenen, der afhandler denne situation, herunder at den næstkommende general vel kan afholdes januar 2022, så nogenlunde som normalt.

Desuden henvises til regnskab og beretning for 2020, som udsendtes i foråret i medlemsbladet Crataegi (2021 nr 1).

På valg til bestyrelsen er Bo Flindt og Sv. B. Larsen. Bo Flindt modtager genvalg, medens Sv. B. Larsen ikke genopstiller. Til den ledige post opstiller bestyrelsen Steen Bork Christensen, der har erklæret sig villig til at påtage sig hvervet som formand. Arbejdende suppleant Søren Glintborg, der har påtaget sig funktionen som kasserer, er villig til ai modtage genvalg. Revisorerne Marianne Graversen og Kurt Højgaard genopstiller.

Efter generalen veksler vi overskudsdyr og tips og ideer – så tag en halvtom kasse med! Og notesblokken.

7. okt. 2021 Årets fangst 2020. Fremvisningsmøde.

Vi er vist flere, der ikke har fået præparerede dyr sat på plads endnu, - så det er let at gøre sig klar til en lille rask fortælling om de sjoveste, smukkeste og mest spændende dyr fra det gamle år. Der er også plads til et par billeder fra sæsonen, - så tag et USB stik med med de sjoveste osv. - og fortæl historien.

28. okt. 2021: Søren Tolsgaard: Svirrefluer

Søren Tolsgaard giver et overblik over de ca 300 danske arter af svirrefluer, Syrphidae, og han fortæller om deres meget forskellige biologiske forhold og deres udbredelse.

11. nov. 2021: Ole Fogh Nielsen: Eupithecier.

Ole Fogh Nielsen fortæller, hvordan man finder og klækker larver samt giver tips til bestemmelse af de voksne bl.a. ved hjælp af genital-undersøgelser. Herefter gennemgås en række arter med beskrivelser og fotos af levesteder, værtsplanter,larver og imagines.

25. nov. 2021. Fl. Vilhelmsen: Pyralider.

Eftersom Pyraliderne er blevet placeret mellem dagsommerfuglene og målerne, vil det være naturligt, om storsommerfugleintereserede også vil beskæftige sig med pyraliderne.

Flemming Vilhelmsen vil fortælle om denne interesante gruppe, som indeholder mange store og farvestrålende arter. Der vil blive forevist kasser med danske pyralider, og tilgængelig litteratur.

9. dec. 2021 : Julemøde. Billeder og bankospil.

John Søby viser billeder fra klubbens møder mv. i 2020. - Kontakt John om dine billeder fra året, der gik. Med lidt held vil der være smukt julepyntet i kantinen!