Program AaEK 2018-19

4. oktober: Emil Bjerregaard.

Status for de danske dagsommerfugle pr. 2018   

Oplægsholderen har lagt et større arbejde i at registrere dagsommerfugle de sidste 5 år, og vil denne aften gennemgå den nuværende status for vores truede dagsommerfugle. Herunder vil Emil også komme ind på de frivillige populationsbeskyttelser, hvor Emil i EFU (Entomologisk Fagudvalg) sidder med ansvaret for 5 ud af de 9 danske insektarter, der er underlagt de frivillige populationsbeskyttelser.

25. oktober: Hjalte Kjærby.

Feltarbejde.

Biologistuderende Hjalte Kjærby fortæller om sine mange ture i felten, ikke mindst om sin nyeste interesse for myrer, - og om fundet på Romsø for et par år siden af rødbenet lynggræshoppe, O. rufipes, ny for den danske fauna.

8. november: Claus Rasmussen.

Bi-forskeren Claus Rasmussen fortæller om bier – både nyt om vores næsten 300 danske bier og lidt om de mange udenlandske bier som Claus har indsamlet og studeret i Amerika, Afrika og Asien.

22. nov. 2018: Michael Kavin:

Hvordan går det med vores natsværmere: En analyse af 160 udvalgte arter i perioden 1995-2015.

Med de mange data, der efterhånden er samlet ind, er det nu muligt at give et faktabaseret billede af udviklingen for en række arter og dermed få lagt mavefornemmelserne på hylden.

Oplægget præsenterer hovedresultaterne af analysen og illustrerer ved hjælp af konkrete eksempler den metodemæssige baggrund.

Hvis tiden er til det sluttes af med en foreløbig præsentation af MKs supplerende arbejde med de helt almindelige arter, som vi desværre ikke er helt så flinke til at registrere, som vi burde være.

6. december 2018. Julemøde.

Dette traditionelle møde rummer duft af pyntegran, stearinlys og brunkager! Tom Nygaard Kristensen holder i år billedforedrag om “Lurende farer for  sommerfuglejægere”.
Derpå frydes vi over det kendte bankospil – om værdifulde gevinster! Det er et familiemøde – kærester, børn og børnebørn er særdeles velkomne!

17. januar 2019. Generalforsamling.

Dagsorden iflg klubbens vedtægter. På valg til bestyrelsen er Bo Flindt Christensen og Svend B. Larsen. Begge er villige til genvalg (2 år) Arbejdende suppleant, kasserer Kurt Højgaard, er ligeledes villig til genvalg (1 år) , det samme 1 år gælder revisorerne Søren Glintborg og Marianne Graversen.

Under eventuelt forventer vi snak om sommerlejr og ønsker til ekskursioner og møder. Så gør dig tanker! Og vælg ord.

Efter generalforsamlingen viser Ths Simonsen BILLEDER fra Australien – og fortæller om sine oplevelser downunder.

31. januar 2019. Eivind Palm.

Viklerslægten Oletreutinae (I). Eivind fortsætter sin gennemgang af de spændende micros, - den udvalgte gruppe spænder i 2013-kataloget fra E. porphyranae *(nr 1538) til *P. abietana (nr 1601)

21 februar 2019. Årets Fangst. Spændte dyr og fotos.

På denne festdag viser medlemmerne de dele af fangsterne i 2018, som har glædet mest . De sjoveste, de smukkeste, de mest sjældne – og dem med den bedste historie. Vi beder ligeledes vore fotografer om at tage de tilsvarende ”fangster” med, gerne på et USB stik, - og naturligvis fortælle lidt om billederne.

7. marts 2019. Auktion – kasser og bøger.

Vi bistår bl a vort mangeårige medlem Søren Levring, der er flyttet til udlandet. Auktionsliste vil i god tid blive tilgængelig på klubbens hjemmeside. Medlemmer med gedigent grej til salg kan evt. kontakte bestyrelsen.

28. marts 2019. Tom Nygaard Kristensen.

Tom fortæller om en sommerfugletur med Morten Mølgaard til Azorerne - med særprægede endemiske arter og underarter, der flyver under usædvanlige forhold. Desuden billeder af den særlige vegetation, hvor specielt en hjemlig havebusk gror vildt overalt, samt diverse dyr foruden folk og fæ.

Mødet afvikles som et fællesmøde med ØBF – i ”deres” lokale BioX-Natur.

11. april 2019. Kent Olsen: Guldsmede.

Kent Olsen, forsknings- og samlingschef, kurator på NHMA, præsenterer de nyeste resultater fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede, der gik ind i sin sidste feltsæson i 2018. Der vil være fokus på fund af sjældne og nye arter registreret siden projektet indledtes i 2014. Hør om hvilke faktorer, der driver ændringer i artsudbredelser såvel i Danmark som på europæisk plan.

25. april 2019. Philip Francis Thomsen.

Gennem fulde 18 år blev en lysfælde drevet på taget af Zool. Museum i København. Specialister behandlede de enkelte grupper af natflyvende kryb, som denne undersøgelse tilvejebragte, i en fælles artikel, som Philip var førsteforfatter på . Dette arbejde fortæller Philip Francis Thomsen om – som en optakt til vores diverse felt aktiviteter i det tilstundende forår.