Program AaEK 2019

17. januar 2019. Generalforsamling.

Dagsorden iflg klubbens vedtægter. På valg til bestyrelsen er Bo Flindt Christensen og Svend B. Larsen. Begge er villige til genvalg (2 år) Arbejdende suppleant, kasserer Kurt Højgaard, er ligeledes villig til genvalg (1 år) , det samme 1 år gælder revisorerne Søren Glintborg og Marianne Graversen.

Under eventuelt forventer vi snak om sommerlejr og ønsker til ekskursioner og møder. Så gør dig tanker! Og vælg ord.

Efter generalforsamlingen viser Ths Simonsen BILLEDER fra Australien – og fortæller om sine oplevelser downunder.

31. januar 2019. Eivind Palm.

Viklerslægten Oletreutinae (I). Eivind fortsætter sin gennemgang af de spændende micros, - den udvalgte gruppe spænder i 2013-kataloget fra E. porphyranae (nr 1538) til P. abietana (nr 1601)

Pdf-filer kan findes på vores side med Insekt-stof

21. februar 2019. Årets Fangst. Spændte dyr og fotos.

På denne festdag viser medlemmerne de dele af fangsterne i 2018, som har glædet mest . De sjoveste, de smukkeste, de mest sjældne – og dem med den bedste historie. Vi beder ligeledes vore fotografer om at tage de tilsvarende ”fangster” med, gerne på et USB stik, - og naturligvis fortælle lidt om billederne.

7. marts 2019. Auktion – kasser og bøger.

Vi bistår bl a vort mangeårige medlem Søren Levring, der er flyttet til udlandet. Auktionsliste vil i god tid blive tilgængelig på klubbens hjemmeside. Medlemmer med gedigent grej til salg kan evt. kontakte bestyrelsen.

Auktionsliste
Auktionsregler

Auktionen er afholdt. Budsum og og resultat kan ses her: Budsumsliste

9.-10. marts 2019. Entomologisk Årsmøde.

Entomologisk forening afholder Entomologisk Årsmøde i København i weekenden 9.-10. marts.

Indbydelse til Årsmøde 2019

28. marts 2019. Tom Nygaard Kristensen.

Tom fortæller om en sommerfugletur med Morten Mølgaard til Azorerne - med særprægede endemiske arter og underarter, der flyver under usædvanlige forhold. Desuden billeder af den særlige vegetation, hvor specielt en hjemlig havebusk gror vildt overalt, samt diverse dyr foruden folk og fæ.

Mødet afvikles som et fællesmøde med ØBF – i ”deres” lokale BioX-Natur.

11. april 2019. Kent Olsen: Guldsmede.

Kent Olsen, forsknings- og samlingschef, kurator på NHMA, præsenterer de nyeste resultater fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede, der gik ind i sin sidste feltsæson i 2018. Der vil være fokus på fund af sjældne og nye arter registreret siden projektet indledtes i 2014. Hør om hvilke faktorer, der driver ændringer i artsudbredelser såvel i Danmark som på europæisk plan.

25. april 2019. Philip Francis Thomsen.

Gennem fulde 18 år blev en lysfælde drevet på taget af Zool. Museum i København. Specialister behandlede de enkelte grupper af natflyvende kryb, som denne undersøgelse tilvejebragte, i en fælles artikel, som Philip var førsteforfatter på . Dette arbejde fortæller Philip Francis Thomsen om – som en optakt til vores diverse felt aktiviteter i det tilstundende forår.

Ekskursioner 2019:

Der forsøges arrangeret en weekend-tur til NEZ , formentlig 24. – 26. maj 2019. - Vi kan bl a besøge Melby Overdrev — og blive privat indkvarteret i Ølsted. Vi kan fx eftersøge sagittigera, hirtaria, cinctaria og humiliata, samt måske den lokale lille lavspinder S. striata.

Senere på sommeren forsøger vi fredag 19.juli 2019 at arrangere en tur til skydeterrænet på Hevring Hede. Vi planlægger en guidet rundtur med naturvejleder Hans Erik Jensen, - med mulighed for lysfangst om aftenen. Her er (var i gamle dage) for bl a at se nogle af de sjældne blåfugle

Giv endelig besked til klubben om dine ønsker til disse ekskursioner – og om alle andre udflugtsmål, vi kunne forsøge!

Sommerlejr 2019 - Gedser

I år bliver sommerlejren afholdt fra tirsdag d 18. juni til tirsdag d 25 juni ( uge 25/26 ) Stedet bliver ledvogterhuset v Gedser, som mange vel efterhånden kender. Adressen er: Korsagervej 18, Gedesby.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der bør/kan max være 5 personer. Egenbetaling på 100 kr pr overnatning. Tilmelding til John Søby på 2011-4540