Aarhus Entomologklub. Program efteråret 2023.

12. oktober – Sommerens oplevelser

Til efterårets første møde vil vi gerne høre om interessante iagttagelser i naturen, indsamlingsture mv. samt se billeder. Medbring derfor gerne usb-stik eller computer, så billederne kan vises på storskærm.

26. oktober – Peder Skou: Målerarter som måske kan dukke op i Danmark.

Denne aften får vi besøg af forfatteren til en række sommerfuglebøger. Ikke mindst har han været medforfatter til det store europæiske værk, The Geometrid Moths of Europe. Peder vil gennemgå en række målere, som vi måske kan vente dukker op i Danmark. Foredraget vil være ledsaget af billeder, udbredelseskort mv.

9. november – Arne Lykke Viborg:

Sardiniens endemiske dagsommerfugle og lidt om Zyganiderne på Sardinien samt noget kulturelt om området.

23. november – Fremvisningsmøde:

På dette møde er der mulighed for at fremvise og medbringe indsamlingsresultater fra den forgangne sæson.

7. december – Julemøde på en ny måde uden deltagelse af familie og ægtefæller:

Sidste års beherskede opbakning til det traditionelle bankospil og julemøde gør, at vi nu prøver noget nyt: Vi afholder en lille julefrokost, hvor man inden mødet forudbestiller smørrebrød (pris pr. stk.: 30 kr.). Øl og vand er gratis. Efter spisningen serveres kage og kaffe. Undervejs vil der være enkelte muntre indslag, dog ikke bankospil.

OBS. Vi begynder allerede kl. 19.00, og tilmelding samt bestilling af smørrebrød på tlf. 21145253 eller mail: spglintborg@gmail.com til dette møde er nødvendig af hensyn til indkøb senest fredag den 1. december. Betaling enten via MobilePay 21145253 eller via bankoverførsel: reg.-nr. 5479 kontonr. 6055653.

Program 1. halvår 2024.

18. januar: Generalforsamling.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter.

På valg til bestyrelsen er John Søby og Frank Jeppesen. Begge modtager genvalg. Arbejdende suppleant Søren P. Glintborg modtager genvalg. Revisor Kurt Højgaard genopstiller. Revisor Marianne Graversen genopstiller ikke.

8. februar: Arter.dk. Lars Skipper: Om hjemmesiden arter.dk.

Præsentation af og status på projektet.

22. februar: Fremvisningsmøde 2.

Da alle medlemmer erfaringsmæssigt ikke er klar til det første fremvisningsmøde, afholder vi endnu en aften, hvor man har mulighed for at fremvise indsamlingsresultater og billeder fra 2023.

Entomologisk årsmøde.

I skrivende stund er forventningen at årsmødet afholdes af Entomologisk Forening i København den første weekend i marts 2024.

14. marts – Brian J. K. Nielsen: Om nye og forventelige sommerfuglearter i Danmark, kendetegn mv.

Foredraget ledsages af billeder. Brian er en fin kender af alle danske storsommerfugle samt pyralider og er i løbende kontakt med lepidopterologer i vore nabolande i forhold til bevægelser i faunaen og er senest aktuel med artikler om to nye arter for Danmark, A. selenaria og H. nubigera, i Lepidopterologisk Forenings medlemsblad Lepidoptera.