Aarhus Entomologklub. Møder 2022 – 23

19. januar: Generalforsamling

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter. På valg til bestyrelsen er Steen Bork Christensen og Bo Flindt. Begge modtager genvalg, Arbejdende suppleant Søren Glintborg er villig til at modtage genvalg. Revisorerne Marianne Graversen og Kurt Højgaard genopstiller.

9. februar: Keld Gregersen

Keld fortæller om lyslokning, lysopstillinger, levende-fangende fælder, vejrforhold mm. Aftenen afsluttes med tips og ideer fra medlemmerne (generelt om indsamling, præparation mm.).

23. februar: Fremvisningsmøde

Da alle medlemmer erfaringsmæssigt ikke er klar til det første fremvisningsmøde, afholder vi endnu en aften, hvor man har mulighed for at fremvise indsamlingsresultater og billeder fra 2022.

4. – 5. marts: Entomologisk årsmøde

Aarhus Entomologklub og Nordjysk Lepidopterologklub indbyder til Entomologisk årsmøde på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Vi glæder os til en weekend i selskab med insektinteresserede fra hele landet.

Indbydelse, program og tilmelding

16. marts: Mini-auktion mm.

Nærmere info følger.