logo

Aarhus Entomolog klub er stiftet i 1940. Klubbens formål er -- gennem møder, ekskursioner og gensidig støtte -- at stimulere og øge medlemmernes interesse for og kendskab til insekter. De fleste medlemmer fordyber sig især i studiet og samling af sommerfugle og natsværmere.

Vi har for tiden ca 100 medlemmer, spredt ud over det ganske land. De fleste har som nævnt lepidopterologiske interesser, men også billesamlere, guldsmede-, græshoppe-, cikade- og myreinteresserede mv har været eller er med i klubben Vi stræber efter at komme vidt omkring i emnerne for møderne.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 1 er repræsentant for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Vore møder holdes på museet, - ligesom det er en fast skik, at vore samlinger ender på museet. Resultatet heraf er, at museet har en fortrinlig samling af danske insekter og ikke mindst sommerfugle.

I sommerhalvåret arrangeres fælles ekskursioner til nære og fjernere ender af landet. Nærmere meddelelser til medlemmerne gives gennem hjemmesiden, ved direkte mails, på møerne og især gennem klubbens meddelelsesblad CRATAEGI, som for tiden udsendes til medlemmerne 2 gange årligt. Ud over referat af klubbens arrangementer rummer bladet artikler, skrevet af samlere for samlere, om arternes biologi, fund af nye arter, fangstteknik, boganmeldelser og debatoplÃæg mv. - Hvis du er interesseret i at vide mere om klubben og dens aktiviteter, er du meget velkommen til at deltage i et af klubbens møder.

logo

Klubbens adresse er hos formanden

Steen Bork Christensen
Åby Bækgårdsvej 30
8230 Åbyhøj
24 20 10 19
steen@trylleshow.dk

Indmeldelse i klubben og anmodning om prøvenummer af klubbens blad rettes til Kasserer

Søren Glintborg
Porskærvej 5
8600 Silkeborg
21 14 52 53
spglintborg@gmail.com

HUSK AT BETALE KONTINGENT !

Kontingent for 2024 udgør 200 kr.

Unge under 18 år dog kun 50 kr årligt

Kontingentet indbetales på klubbens konto

REG.nr 5479 kontonr 6055653

Kontingentet indbetales inden 1. april 2024

Klubben udgiver sit meddelelsesblad crataegi, som for tiden udsendes til medlemmerne to gange årligt (februar, og september).

logo

Bladet redigeres af redaktør Søren Glintborg

Bestyrelsesmedlem

Bo Flindt Christensen
Poppeltoften 15
8361 Hasselager
30 33 37 59
bo.flindt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

John Søby Nielsen
Kæruldvej 32, Høgild
7400 Herning
20 11 45 40
john.soeby@energimail.dk

Frank Jeppesen
Lars Nielsens Vej 16
7330 Brande

fjj@altiboxmail.dk

Hjemmesiden bestyres af

Mads Filskov
Tjele Møllevej 25
8830 Tjele
27 89 11 02
mads@danskesommerfugle.dk

Meddelelser/ billeder, som ønskes bragt på hjemmesiden, sendes til Mads Filskov

Møder afholdes i vinterhalvåret i Naturhistorik Museum, Universitetsparken, Aarhus
( omtrent hver anden torsdag kl 19.30, indgang fra vest)

Naturhistorisk Museums repræsentant i klubbens bestyrelse

Thomas Simonsen
t.simonsen@nathist.dk