Årevinger

Foto: Peter Andersen

Dolichovespula saxonica