Dagsommerfugle

Foto: Mads L. Filskov

Brun pletvinge  Melitaea athalia