Dagsommerfugle

Foto: Steffen Kjeldgaard.

Nældens takvinge. Aglais urticae. På blødene birk. Anholt, Wilheminelyst.