Dagsommerfugle

Foto: Steffen Kjeldgaard.

Det hvide C, på blødende birk.