Det er nu muligt at søge støtte fra Schjøtz-Christensens Mindefond til entomologiske projekter.
Fondsindkaldelse 2017

Møder i vinteren 2017-18

12. okt. 2017. Lars Skipper: De danske cikader.

Lars fortæller om disse små insekters liv og forekomst i DK, - naturligvis med et smut omkring de sydlige arters sang og musik, men også med omtale af de danske arters noget mere spæde musik. Lars har fornylig udgivet et velarronderet hæfte om Cikader i serien Natur Og Museum fra NHMA.

26. okt. 2017. Brian Jes K. Nielsen fortæller.

Vi har overtalt den velrenommerede og flittige samler til at give et oplæg. Vi skal bl a høre om:

  • De svære (tvilling-) arter, bl a de bornholmske, men også andre, fx interposita, plagiata/efformata, truncata/citrata, ultima, Euxoa tritici m. fl. – og E. cursoria. – - Og send gerne dine yderligere ønsker!
  • Brians mest spændende nyere fund,- fx flavirena, amica, anastomosis osv.
  • om at klække de sjældnere arter (pulchellata, corticata osv) Samt udfordringen til deltagerne: Tag dine UFOer med, så forsøger Brian at døbe dem!

9. nov. 2017. Hans Th. Schmidt: Vejhvepse, Guldhvepse og deres nærmeste venner.

– Et alternativ for sommerfuglesamlere! - Hans er en af de sikreste kendere af disse spændende insekter.

23. nov. 2017. Ole Fogh Nielsen: Sessiidae og Zygaenidae.

Ole har for nylig sammen med Ths. Simonsen udgivet et vellykket hefte ”Glassværmere og køllesværmere” i NHMAs serie Natur og Museum. - Og denne aften fortæller Ole med bistand fra Thomas om disse 2 spændende familiers forekomst og biologi i DK.

7. dec. 2017. JULEMØDE. Også vort arrangement følger den stærke tradition: Bussiness as usual!

Mødet afholdes i kantinen, i pyntede og duftende omgivelser, - og efter kaffe og julekage holder Tom Nygaard Kristensen som vanligt et indledende billedforedrag, denne gang om en kombineret sommerfugle- og familietur til den græske ø Samos. Derefter går vi direkte over til et bankospil om værdifulde og velsmagende gevinster.

11. jan. 2018. AUKTION.

Vi bortsælger Uffe Senecas store BOGSAMLING samt Flemming Naabyes velholdte GREJ. Liste over bøger og grej vil senere blive bragt på hjemmesiden og udsendt til de medlemmer, der har givet klubbens deres e-mail adresse. Tilsvarende vil der blive udsendt regler for auktionens afholdelse, herunder for afgivelse af skriftlige bud. Det drejer sig om ganske mange bøger og rekvisitter, - og vi vil selvfølgelig holde gennemsyn af tingene forinden på auktionsdagen fra kl 19

25. jan. 2018. Generalforsamling, - efter klubbens vedtægter.

På valg er bestyrelsesmedlemmerne John Søby og Per Adel. Begge er villige til at modtage genvalg (for 2 år). Arbejdende bestyrelsessuppleant Kurt Højgaard, fungerende kasserer, er ligeledes parat til at modtage genvalg (1 år). Endelig er revisorerne Søren Glintborg og Marianne Graversen ligeledes på valg (1år). Under eventuelt vil vi komme omkring ved ønsker om tid og sted for klubbens sommerlejr i 2018. Så forbered dit forslag!

Efter generalen vil Thomas Simonsen vise og fortælle om billeder fra USA. Vi skal høre om flere af Thomas´ oplevelser overthere, denne gang i det store land syd for basen i Alberta, Canada. (Foredraget var annonceret sidste år, men måtte udsættes)

8. febr. 2018 : Eivind Palm: Viklerslægten “Cochylidae” (Phalonia)

Eivind fortsætter sin storslåede beretning om disse småsommerfugle med et nyt kapitel. Hovedpersonerne kan studeres i Svenssons viklerbog (nr 1-55)

1.marts 2018. Året Fangst.

Tag dine dyr med, - de sjoveste, smukkeste eller de sjældneste insekter. Kort sagt: De dyr, der glæder dig mest. Og giv gerne en fortælling eller to. Du er også meget velkommen til at tage et USB- stik med dine tilsvarende bedste og sjoveste fotos fra det sidste års tid med.

17. – 18. marts 2018. Entomologisk Årsmøde 2018.

Årsmødet afholdes i København med Lepidopterologisk Forening som værter. Mødet holdes i Avedørelejren. Nærmere info om tilmelding mv følger.

22. marts 2018. Tom Nygaard Kristensen: Sommerfugleture i Spanien inkl. et par af Hundeøerne.

Efter Grækenlandsturen i 2016 fløj Tom og Morten Mølgaard videre til Madrid, hvor de lejede en bil og kørte sydpå, helt til Cadiz, hvor de fandt den sagnomspundne bredpande Borbo borbonica. På vejen fik de flere sjældne arter som fx. Arethusana boabdil.

Senere i november fløj de til Gran Canaria efter den sjældne Azanus ubaldus og også en tur til La Palma blev det til. Flere ting distraherede som en lidt fræk nudist på ubaldus-lokaliteten og det at blive passet op af politiet. Guancherne fandt de ikke. Glæd jer til Toms som sædvanligt flotte billeder af sommerfugle, folk og fæ. Vi forventer at arrangere dette møde som fællesmøde med ØBF

5. april og 19. april 2018:

Sæsonens to sidste møder. Nærmere følger

Brev om vejledning.

5/9 2017

Formanden har modtaget følgende brev. Han har ikke mulighed for at yde den ønskede bistand. Måske kan nogle af klubbens medlemmer hjælpe:

“Kære Svend Bagger Larsen

Jeg har fået din adresse fra entomologklubbens hjemmeside.

Jeg er biolog og kommer fra Venezuela, men har boet en del år i Danmark nu. På tidspunktet arbejder jeg som lærer i overskoling på Rønde Skole. For første gang i skolen har vi linjefag for elever i 7. og 8. klasse og jeg ar ansvarlig for Science Linjen.

Indtil nu har vi arbejdet med planter: samling, tørring, bestemmelse osv. Vi besøgte AAU Herbariet på Aarhus Universitet hvor jeg arbejdede før og eleverne starter deres lille herbarium i skolen.

Jeg har tænkt mig at det kunne være meget interessante for dem at lære at montere insekter og bestemme dem lige som de har gjort med planterne. Jeg har lidt erfaring med det, men det var for mange år siden da jeg samlede og monterede insekter i Venezuela.

Kunne det være en mulighed at nogen i klubben har lyst til at hjælpe mig med lidt vejledning (hvor køber jeg nåle, hvad er den bedste måde at dræbe insekterne som kan bruges af eleverne, osv.) eller… måske kom på besøg hos os og vise eleverne hvordan man gør det?

His det kan lade sig gør i må gerne kontakte mig per mail eller telefon men i skoletiden har jeg en del af undervisning og kan måske ikke svare.

Håber i kan finde lidt tid til at snakke med mig. Jeg bor i Hinnerup og tidligere boede jeg på Rensdyrvej i Søften så vi er ikke så langt væk. :-)

Med venlig hilsen

Elvira Cotton
Rønde Skole
Tel. 60457228”

Brev fra VIBORG KATEDRALSKOLE

Vi har modtaget følgende email fra en biologilærer på Viborg Katedralskole, hvor gode råd efterlyses:

“Jeg er biologilærer på Viborg Katedralskole. Skolen har en gammel insektsamling som i mange år har været forsømt og nu er lagt væk pga renovering af bygninger.

Vi er nogle ansatte som synes samlingen skal restaureres og til det har vi brug for lidt praktisk vejledning som vi håber I kan hjælpe os med. Vi begynder med sommerfuglene….

Insekterne er sat i kasser, mange af dem med små håndskrevne sedler. De ældste eksemplarer er mere end 100 år gamle og nogle af dem er i dårlig stand dvs er gået i stykker/er blevet ædt af skadedyr.

Vi vil gerne redde så meget som muligt for fremtiden og sætte dem tilbage i de fine gamle kasser når vi har fotograferet og registeret dem og sedlerne.

Jeg beder derfor om hjælpe til at finde en interesseret person, eller flere, som vil bruge tid på at svare på spørgsmål og evt vise mig hvordan man rent praktisk griber sagen an.

Jeg kan kontaktes på mail el pr telefon/sms

mvh og tak

Lise Bruun, Viborg Katedralskole

tlf 20938132 LB@vibkat.dk